شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

برنامه حضور متخصصین عفونی در کلینیک

 

نام پزشک

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

عبدالعلی کیانی

صبح وعصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

صبح و عصر

 

 

 


 

امتیازدهی
مطالب علمی
نوبت دهی کلینیک
اطلاعیه
تمامی حقوق این سایت برای کلینیک شهید مفتح محفوظ می باشد.