شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

متخصصین کلیه و مجاری ادراری

نوع همکاری

نوع تخصص

نام پزشک

ردیف

پرکیس

متخصص کلیه و مجاری ادراری

امیر ملک احمدی

1

 

 

 

 

 

امتیازدهی
مطالب علمی
نوبت دهی کلینیک
اطلاعیه
تمامی حقوق این سایت برای کلینیک شهید مفتح محفوظ می باشد.