شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

متخصصین قلب و عروق

نوع همکاری

نوع تخصص

نام پزشک

ردیف

پرکیس

متخصص قلب و عروق

دکتر مجید عاشوری

1

پرکیس

متخصص قلب و عروق

دکتر سمیرا مع الحق

2

 

امتیازدهی
مطالب علمی
نوبت دهی کلینیک
اطلاعیه
تمامی حقوق این سایت برای کلینیک شهید مفتح محفوظ می باشد.