شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩

متخصصین کلیه و مجاری ادراری

نوع همکاری

نوع تخصص

نام پزشک

ردیف

پرکیس

متخصص کلیه و مجاری ادراری

امیر ملک احمدی

1


 

 


 

مطالب علمی
نوبت دهی کلینیک
اطلاعیه
تمامی حقوق این سایت برای کلینیک شهید مفتح محفوظ می باشد.