کلیه حقوق این وبسایت متعلق به کلینیک شفا گچساران میباشد
منو اصلی
مسئولین کلینیک

مسئولین کلینیک

کلینیک تخصی وفوق تخصصی شفای گچساران به صورت هیئت مدیره اداره می شود.

رئیس هیئت مدیره کلینیک: آقای دکتر علی گرامی زاده متخصص بیهوشی

مدیر داخلی کلینیک: خانم پروین باوی  کارشناس پرستاری

اعضاء هیئت مدیره کلینیک شفا:

  • آقای دکتر علی گرامی زاده متخصص بیهوشی
  • خانم دکتر هایده حافظ قران پزشک عمومی و رییس شبکه بهداشت و درمان گچساران
  • آقای دکتر محسن حیدر پورمتخصص جراحی عمومی و رییس بیمارستان شهید رجایی گچساران
  • خانم دکتر بهار پویا متخصص زنان و زایمان
  • آقای دکتر رحمت اله  تاجگردون متخصص اطفال
  • آقای دکتر مهرداد باقری متخصص ارتوپدی
  • آقای دکتر حافظ محمدحسین پور متخصص اعصاب و روان

عضو علی البدل  دکتر عبدالعلی کیانی متخصص داخلی